สินค้าโปรโมชั่นที่ร่วมรายการ

-36%
฿676,900.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-36%

Thermal imaging cameras

Fluke ii900

฿564,100.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-39%

Thermal imaging cameras

Fluke-Ti401-Pro 9Hz

฿211,800.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-37%

Thermometers

Fluke-Ti480-Pro 9Hz

฿288,500.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-38%

Power Quality Analyzers

Fluke-435-II

฿246,900.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-37%
฿288,700.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-37%
฿288,500.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-30%
฿267,728.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-30%
฿305,364.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-30%
฿305,364.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
-30%
฿305,364.00 ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7% / ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%