การเฝ้าตรวจ Substation ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Substation Monitor)

ต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย และเป็นที่นิยม โดยเฉพาะการนำมาใช้งานด้านไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากถ่ายภาพปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงมีผู้ผลิตหลายรายแข่งกันผลิตกล้องถ่ายภาพความร้อนที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปัญหาทางไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเดินถ่ายใกล้ๆในพื้นที่อันตราย เช่น Substation ได้ ดังนั้นกล้องทั้งหลายเหล่านี้ที่ถูกออกแบบและสร้างมามีความสามารถสูง แต่ต้องมาถูกจำกัดที่ความปลอดภัยกับระยะที่จะต้องนำกล้องเข้าถ่าย แต่ความจำเป็นที่จะต้องดูสภาพของอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ใน Substation ก็ยังเป็นที่ต้องการของวิศวกรไฟฟ้าอย่างสูง เพราะในสถานการณ์บางอย่าง เราไม่สามารถรอได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนของอุปกรณ์สำคัญไว้อย่างต่อเนื่อง หรือ ตลอดเวลา ในลักษณะ Monitor แต่กล้องถ่ายภาพความร้อนที่มีขายในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบมือถือเดินถ่ายภาพ และไม่ได้ถูกออกแบบมาตั้งใช้งาน 24 ชม. ตลอดจน Port สื่อสารต่างๆก็ไม่ได้ออกแบบมาสนับสนุนงาน Monitor และที่สำคัญมันมีราคาแพงเกินกว่าที่จะติดตั้งถาวรไว้หลายๆจุดได้

Fotric ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและโอกาสในครั้งนี้ จึงผลิตกล้อง Fotric Series 600 ขึ้นมาเพื่อใช้ติดตั้งแบบถาวรใน Substation และมี Port สื่อสารต่างๆให้เหมาะสม และง่ายในการบันทึกและดูลักษณะ Realtime ในห้องควบคุม จึงทำให้ทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถวางแผนแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญที่สุด คือ Fotric Series 600 มีราคาถูกมากๆ ที่ท่านสามารถติดตั้งได้แบบถาวรหลายๆจุด

นอกจากงานอันตรายใน Substation แล้ว ยังมีงานอันตรายอื่นๆในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเฝ้าตรวจด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ยกตัวอย่างเช่น โรงหล่อ Diecast ทั้งหลาย เราสามารถนำกล้อง Fotric Series 600 ไปติดตั้งถาวรในตำแหน่งที่เฝ้าตรวจชิ้นงานของท่านได้ตลอดเวลา

fotric-600s

ภาพจาก : Engineering Knowledge Learning – WAND Intelligence

** หากท่านมีความสนใจอยากให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องไปสาธิตที่ทำงานของท่าน โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา **

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.measurementasia.com

ช่องทางติดต่อ
Line official : @flukerep
ติดต่อเจ้าหน้าที่ Line @flukerep