แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Electrical Testers and Voltage Continuity Testers

Fluke 2AC Non-Contact Voltage Tester

1,344.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Electrical Testers and Voltage Continuity Testers

Fluke 9040 Phase Rotation Indicator

12,488.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Electrical Testers and Voltage Continuity Testers

Fluke 9062 Motor and Phase Rotation Indicator

12,489.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Electrical Testers and Voltage Continuity Testers

Fluke 2042 Cable locator

37,434.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
11,359.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
6,351.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
7,665.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Electrical Testers and Voltage Continuity Testers

Fluke LVD2 Non-Contact Voltage Tester

1,710.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
10,901.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Electrical Testers and Voltage Continuity Testers

Fluke 1AC-A1-II

1,344.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%