Fluke 1662 Multifunction Testers

48,141.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • ทดสอบแรงดันและความถี่
  • ตรวจสอบขั้วสายไฟเพื่อตรวจหาสายไฟ N ที่ขาด
  • วัดความต้านทานของฉนวนและความต้านทานของลูปและสาย
  • วัดขดลวดมอเตอร์ด้วยการทดสอบความต่อเนื่อง
  • คำนวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในอนาคต (PEFC/IK) และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในอนาคต (PSC/IK)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่: