Fluke 424D Laser Distance Meter

18,116.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • วัดระยะได้ถึง 100 เมตร (330 ฟุต)
  • มีเข็มทิศในตัว ช่วยให้รู้ทิศทางในการวัดระยะ
  • มีเซ็นเซอร์วัดความเอียง ช่วยในการติดตามความสูง, วัดหาระดับและวัดระยะโดยอ้อม กรณีถูกบดบังที่แนวระดับสายตา
  • ฟังก์ชันค่าต่ำสุด/สูงสุด
  • คำนวณพื้นที่อย่างรวดเร็ว

 request a quote

หมวดหมู่: