Fluke 719 Electric Pressure Calibrator

164,763.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • ปั๊มไฟฟ้าเพื่อการสอบเทียบแรงดันได้ด้วยมือเดียว
  • วัดและจ่าย mA ด้วยความแม่นยำ 0.015%
  • มีตัวปรับความดันละเอียดที่เที่ยงตรงสูง เพื่อให้ได้ความดันในการสอบเทียบอย่างแม่นยำ
  • ช่วงแรงดัน 30 PSI และ 100 PSI
  • วาล์วไล่ลมที่มีอัตราการปล่อยแบบแปรผันได้เพื่อการปรับแรงดันที่ง่ายดาย
  • เพิ่มช่วงการวัดแรงดันด้วยโมดูลแรงดัน 29 โมดูลจาก 700Pxx
  • จ่าย mA พร้อมด้วยการวัดแรงดันพร้อมกันเพื่อทดสอบวาล์วและ I/P
  • จำลองสัญญาณ mA เพื่อแก้ไขปัญหาลูป 4-20 mA
  • ทดสอบสวิตช์แรงดันด้วยฟังก์ชันทดสอบสวิตช์ที่ติดตั้งในตัว

call

หมวดหมู่: