Fluke 729 Automatic Pressure Calibrator

402,833.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • การสร้างและควบคุมแรงดันอัตโนมัติถึง 300 psi
  • กำหนดค่าขั้นตอนสำหรับเครื่องส่งสัญญาณแรงดันและสวิตช์
  • วัด จัดหา และจำลองสัญญาณ 4 ถึง 20 mA
  • แก้ไขปัญหาและสอบเทียบเครื่องส่งสัญญาณอัจฉริยะ HART
  • บันทึกผลการทดสอบโดยอัตโนมัติ

call

หมวดหมู่: