Fluke 754 Documenting Process Calibrator-HART

352,799.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • เครื่องสอบเทียบแรงดัน อุณหภูมิ และวงจร mA ที่สมบูรณ์
  • แก้ไขปัญหาและสอบเทียบเครื่องส่งสัญญาณดิจิทัลอัจฉริยะ HART
  • สร้างขั้นตอนการสอบเทียบและจัดทำเอกสารผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
  • เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการการสอบเทียบ
  • จอแสดงผลคู่สว่าง ชัดเจน อ่านทั้งพารามิเตอร์ที่จ่ายและวัดได้พร้อมกัน
  • ส่วนติดต่อหลายภาษา
  • รับประกันสามปี

call

หมวดหมู่: