Fluke 925 Vane Anemometer

10,523.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • ความสามารถในการวัดความเร็วลมในหน่วยฟุตต่อนาที หรือ เมตรต่อวินาที
  • บันทึกข้อมูลด้วยปุ่มเดียว และความสามารถในการคำนวณค่าเฉลี่ยจากค่าการอ่านหลายค่า
  • การตั้งค่าการแจ้งเตือนขั้นต่ำและขั้นสูง เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อค่าที่อ่านได้ถึงขีดจำกัด
  • ตัวเครื่องแบบหล่อภายนอกที่ทนทานปกป้องเครื่องจากการตกหล่น
  • สายต่อพ่วงเซ็นเซอร์ขนาด 1 ม. จากหน้าจอ ช่วยให้มั่นใจในการวัดการไหลเวียนอากาศในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่: