Fluke a3001 FC Wireless AC Current iFlex® Module

10,176.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • วัดและบันทึกค่าการอ่านแบบไร้สายได้มากถึง 65,000 ค่า
  • เข้าถึงสายไฟรอบๆ ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้น
  • ฟังก์ชัน Inrush; สายคล้องแม่เหล็ก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่: ,