Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

2,048.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • โพรบแบบหัวเดียวเจาะสายที่มีฉนวนหนา 0.25 ถึง 1.5 มม.
  • เข็มขนาดเล็กให้แทงผ่านฉนวนของสายไฟฟ้าที่จะทดสอบ ทำให้ไม่ต้องปลอกสาย
  • ความปลอดภัย 1,000 V, 10 A
  • รับประกันสินค้า 1 ปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่: