Fluke ii900 Industrial Acoustic Imager

คุณลักษณะสำคัญ

เนื่องจากการขาดแคลนแบตเตอรี่ทั่วโลก ii900 Industrial Acoustic Imager จะจัดส่งพร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ 1 (หนึ่ง) ก้อน* แบตเตอรี่ก้อนที่สองจะจัดส่งให้ภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ

  • ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นกับคอมเพรสเซอร์อัดอากาศตัวเดิม ชะลอการลงทุนซื้อคอมเพรสเซอร์เพิ่มเติม
  • รับรองว่าอุปกรณ์นิวเมติกของคุณจะได้รับความดันอากาศที่เหมาะสม
  • ลดค่าสาธารณูปโภค
  • ลดระยะเวลาตรวจหารอยรั่ว
  • ปรับปรุงความเชื่อถือได้ในสายการผลิตของคุณให้ดีขึ้น

 request a quote

หมวดหมู่: