Fluke VR1710 Single Phase Power Quality Recorder & Voltage Recorder

57,996.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

  • บันทึกแนวโน้มแรงดันไฟฟ้า ไฟตก และคุณภาพของพลังงานได้รวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งทำให้กำหนดจุดต้นเหตุหลักของปัญหาแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวได้ง่ายดาย
  • ใช้งานง่ายมาก โดยสามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับพลังงานเมนได้โดยตรงและบันทึกข้อมูล
  • การบันทึกต่อเนื่องสำหรับค่าทั้งหมดโดยไม่มีการเว้นช่องว่าง ทำให้ประหยัดเวลาการทดสอบได้โดยสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยเครื่องมือเพียงเครื่องเดียวที่สามารถบันทึกได้ทั้งเหตุการณ์และแรงดันไฟฟ้า
  • การสรุปข้อมูลเป็นกราฟิกที่ชัดเจนและสร้างภาพรวมของพารามิเตอร์คุณภาพของพลังงานได้รวดเร็ว ทำให้คุณไม่ต้องอาศัยการคาดเดาในการวินิจฉัยปัญหาคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า
  • ค่า RMS ต่ำสุด, สูงสุด และค่าเฉลี่ย พร้อมด้วยเวลา ช่วยให้สามารถดูเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นได้อย่างรวดเร็ว
  • แสดงผลทรานเซียนท์จริง (>100 μs) พร้อมด้วยเวลา ซึ่งทำให้สามารถระบุปัญหาคุณภาพของพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์กราฟิกที่มีให้
  • การวิเคราะห์เชิงสถิติของเหตุการณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว ช่วยลดเวลาการวิเคราะห์
  • มีแพ็คเกจซอฟต์แวร์ PowerLog เพื่อการดาวน์โหลด วิเคราะห์ และรายงานอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่: