Fluke 772 Milliamp Process Clamp Loop Meter

46,377.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

 • ความแม่นยำ 0.2 % ซึ่งดีที่สุดในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน
 • ความละเอียดและความไว 0.01 mA
 • สปอตไลท์ของการวัดจะส่องสว่างมากเพื่อให้มองเห็นสายไฟในที่มืด
 • แคลมป์ที่ถอดออกได้พร้อมสายต่อสำหรับการวัดในพื้นที่แคบ
 • คุณสมบัติประหยัดไฟซึ่งจะปิดการทำงานอัตโนมัติและดับไฟจะช่วยยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่
 • ฟังก์ชันการแสดงผลค้างจะบันทึกและแสดงการวัดที่เปลี่ยนไป
 • ดสัญญาณ 4 ถึง 20 mA ด้วยการวัดในวงจร
 • การวัดในวงจร mA พร้อมกันด้วยพลังงานลูป 24V สำหรับการให้กำลังและทดสอบเครื่องส่ง
 • จ่ายสัญญาณ 4 ถึง 20 mA สำหรับการทดสอบ I/O หรือ I/P ของระบบการควบคุม
 • การลาดเอียงเป็นเส้นตรงของเอาต์พุต mA หรือเอาต์พุตของสเต็ป 25%
 • เปลี่ยนเอาต์พุต 4 เป็น 20 mA โดยอัตโนมัติสำหรับการทดสอบระยะไกล

ติดต่อเจ้าหน้าที่

หมวดหมู่: