โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

“ โปรโมชั่นจับคู่ลด ”

ซื้อ FLUKE 179 คู่กับ FLUKE 62 MAX PLUS
📌 ลดพิเศษ จากราคาปกติ 27,846 บาท
⏳เหลือเพียง 18,429 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
 
 
ซื้อ FLUKE 323 คู่กับ FLUKE 62 MAX PLUS
📌ลดพิเศษ จากราคาปกติ 16,448 บาท
⏳เหลือเพียง 9,880 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
 
 
ซื้อ FLUKE 323 รับฟรี INDC8
📌 ในราคา 32,212.50 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
 
*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
 
— สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สั่งซื้อสินค้า —

“ โปรโมชั่นจับคู่ลด ”

ซื้อ FLUKE 179 คู่กับ FLUKE 62 MAX PLUS
📌 ลดพิเศษ จากราคาปกติ 27,846 บาท
เหลือเพียง 18,429 บาท
 
 
ซื้อ FLUKE 323 คู่กับ FLUKE 62 MAX PLUS
📌ลดพิเศษ จากราคาปกติ 16,448 บาท
เหลือเพียง 9,880 บาท
 
 
ซื้อ FLUKE 287/FVF รับฟรี INDC8
📌 ในราคา 30,075 บาท
 
 
ซื้อ FLUKE 289/FVF รับฟรี INDC8
📌 ในราคา 32,212.50 บาท
 
 
*ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
— สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สั่งซื้อสินค้า —