Fluke BT510, BT520, BT521 Battery Analyzer

  From 164,010.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

  คุณลักษณะสำคัญ

  เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสำหรับงานบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาและทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ตั้งอยู่กับที่ และชุดแบตเตอรี่แบงค์ที่ใช้ในงานสำรองพลังงานที่มีความสำคัญ

  • การวัดที่สำคัญ – ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ กระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าริปเปิล ความถี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่
  • โหมดการวัดตามลำดับ – การทดสอบอนุกรมแบตเตอรี่ตามลำดับอัตโนมัติหรือกำหนดเองด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลการวัดอัตโนมัติ รวมถึงแรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน และอุณหภูมิ (ใช้กับขาวัดทดสอบอัจฉริยะ BTL21) ทำให้ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มทุกครั้งที่จะบันทึกการวัดค่า
  • การบันทึกแบบครอบคลุม – ค่าการวัดทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติระหว่างการทดสอบ และสามารถทบทวนได้ในเครื่องมือก่อนที่จะดาวน์โหลดเพื่อการวิเคราะห์ในภาคสนาม

  call