แหล่งรวมเครื่องมือวัดชั้นนำในราคาถูกที่สุด

รับประกันสินค้าทุกชิ้น โดยผู้ผลิต และศูนย์ซ่อมบริษัทเมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

สินค้าทั้งหมด

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

New
From 12,981.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
423,601.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 306,800.00 THB.Current price is: 276,120.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 76,700.00 THB.Current price is: 69,030.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 9,326.00 THB.Current price is: 6,994.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 26,802.00 THB.Current price is: 20,101.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 10,881.00 THB.Current price is: 8,160.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 8,066.00 THB.Current price is: 6,049.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 45,663.00 THB.Current price is: 34,247.25 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 19,996.00 THB.Current price is: 14,997.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

Original price was: 9,326.00 THB.Current price is: 6,994.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 10,881.00 THB.Current price is: 8,160.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 26,802.00 THB.Current price is: 20,101.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 8,066.00 THB.Current price is: 6,049.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 45,663.00 THB.Current price is: 34,247.25 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 19,996.00 THB.Current price is: 14,997.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Fluke ยอดนิยม

New
From 270,571.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 10,881.00 THB.Current price is: 8,160.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 19,996.00 THB.Current price is: 14,997.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 25,541.00 THB.Current price is: 19,155.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 37,934.00 THB.Current price is: 28,450.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 46,125.00 THB.Current price is: 34,593.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 1,933.00 THB.Current price is: 1,449.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 1,597.00 THB.Current price is: 1,197.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า ADDITEL

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT917 Pneumatic Pressure Test Pump

From 119,610.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT912A Low Pressure Test Pump

From 84,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 308,340.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT901B Low Pressure Test Pump

From 60,750.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 145,350.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 82,260.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 326,610.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 89,910.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New

Multifunction Process Calibrator

Additel ADT227 Multifunction Process Calibrator

From 307,530.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 130,410.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 72,500.00 THB.Current price is: 65,250.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT916A Pneumatic Pressure Test Pump

From 93,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
62,370.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 223,200.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT919A Pneumatic High Pressure Test Pump

From 189,810.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 399,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
Original price was: 148,200.00 THB.Current price is: 133,380.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 53,000.00 THB.Current price is: 47,700.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multifunction Process Calibrator

Additel ADT209 / ADT210 Series Loop Calibrator

From 39,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 843,120.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 93,200.00 THB.Current price is: 83,880.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Brymen

Clamp meters

BM031

2,600.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM079

5,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM037

4,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM197

7,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM089

6,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM157

6,500.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM357

5,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
2,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM319s

5,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM251s

3,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM257s

4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM235

4,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Insulation Multimeters

BM877

10,800.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM869s

9,700.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า FOTRIC

Original price was: 306,800.00 THB.Current price is: 276,120.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 305,820.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 76,700.00 THB.Current price is: 69,030.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 147,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 67,950.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 93,420.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
Original price was: 125,300.00 THB.Current price is: 112,770.00 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 135,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 389,340.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 237,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Contact Sales :  061-396-4333

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.