แหล่งรวมเครื่องมือวัดชั้นนำในราคาถูกที่สุด

รับประกันสินค้าทุกชิ้น โดยผู้ผลิต และศูนย์ซ่อมบริษัทเมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

สินค้าทั้งหมด

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

New
11,969.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
19,236.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
7,755.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
5,680.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
32,213.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,229.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
7,755.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
19,236.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
5,680.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
32,213.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,229.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Fluke ยอดนิยม

New
From 332,967.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
7,755.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,229.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
8,275.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
18,198.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
26,778.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
32,091.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
1,313.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
1,160.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า ADDITEL

62,370.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 399,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 82,260.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 147,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
133,380.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 130,410.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
47,700.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multifunction Process Calibrator

Additel ADT209 / ADT210 Series Loop Calibrator

From 39,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New

Multifunction Process Calibrator

Additel ADT227 Multifunction Process Calibrator

From 307,530.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
83,880.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 89,910.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 6,390.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT912A Low Pressure Test Pump

From 84,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT916A Pneumatic Pressure Test Pump

From 93,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 145,350.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 64,260.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT917 Pneumatic Pressure Test Pump

From 119,610.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT919A Pneumatic High Pressure Test Pump

From 189,810.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 223,200.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Brymen

Clamp meters

BM031

2,600.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM079

5,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM037

4,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM197

7,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM089

6,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM157

6,500.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM357

5,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
2,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM319s

5,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM251s

3,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM257s

4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM235

4,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Insulation Multimeters

BM877

10,800.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM869s

9,700.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า FOTRIC

New
276,120.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 305,820.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 147,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 67,950.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 93,420.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
112,770.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 135,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 389,340.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 237,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Contact Sales :  061-396-4333

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.