แหล่งรวมเครื่องมือวัดชั้นนำในราคาถูกที่สุด

รับประกันสินค้าทุกชิ้น โดยผู้ผลิต และศูนย์ซ่อมบริษัทเมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

สินค้าทั้งหมด

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

New
From 12,981.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
423,601.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
276,120.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
69,030.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
6,994.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
20,101.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
8,160.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
6,049.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
34,247.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,997.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

6,994.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
8,160.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
20,101.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
6,049.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
34,247.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,997.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Fluke ยอดนิยม

New
From 270,571.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
8,160.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,997.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
8,961.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
19,155.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
28,450.50 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
34,593.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
1,449.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
1,197.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า ADDITEL

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT919A Pneumatic High Pressure Test Pump

From 189,810.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT912A Low Pressure Test Pump

From 84,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT901B Low Pressure Test Pump

From 60,750.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 64,260.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 234,720.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 145,350.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 147,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT927 Hydraulic Pressure Test Pump

From 108,090.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 6,390.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT916A Pneumatic Pressure Test Pump

From 93,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT928 Hydraulic Pressure Test Pump

From 172,800.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
83,880.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 89,910.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 843,120.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multifunction Process Calibrator

Additel ADT209 / ADT210 Series Loop Calibrator

From 39,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT917 Pneumatic Pressure Test Pump

From 119,610.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 130,410.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
65,250.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
47,700.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Brymen

Clamp meters

BM031

2,600.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM079

5,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM037

4,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM197

7,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM089

6,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM157

6,500.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM357

5,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
2,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM319s

5,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM251s

3,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM257s

4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM235

4,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Insulation Multimeters

BM877

10,800.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM869s

9,700.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า FOTRIC

New
276,120.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 305,820.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
69,030.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 147,240.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 67,950.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 93,420.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
112,770.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 135,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 389,340.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 237,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Contact Sales :  061-396-4333

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.