แหล่งรวมเครื่องมือวัดชั้นนำในราคาถูกที่สุด

รับประกันสินค้าทุกชิ้น โดยผู้ผลิต และศูนย์ซ่อมบริษัทเมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

สินค้าทั้งหมด

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
7,445.52 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
18,466.56 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
5,680.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
32,213.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,229.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้าใหม่/สินค้าโปรโมชั่น

4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
7,445.52 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
18,466.56 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
5,680.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
32,213.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,229.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Fluke ยอดนิยม

7,445.52 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
7,634.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
8,306.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
13,252.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
14,229.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
16,275.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
22,533.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
26,778.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
21,038.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า ADDITEL

Intelligent Digital Pressure Modules

Additel ADT158Ex Intelligent Digital Pressure Modules

From 44,880.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 261,290.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New

Multifunction Process Calibrator

Additel ADT227 Multifunction Process Calibrator

From 260,695.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 119,935.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 198,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 338,980.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
113,050.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 5,355.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT919A Pneumatic High Pressure Test Pump

From 160,905.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT917 Pneumatic Pressure Test Pump

From 101,320.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 276,845.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 751,995.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT901B Low Pressure Test Pump

51,510.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 56,780.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT927 Hydraulic Pressure Test Pump

91,630.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
71,060.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT912A Low Pressure Test Pump

From 71,995.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT916A Pneumatic Pressure Test Pump

From 79,560.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
55,250.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
52,870.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 124,865.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
40,460.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 51,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multifunction Process Calibrator

Additel ADT209 / ADT210 Series Loop Calibrator

From 33,235.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 21,080.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 189,210.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Pressure Test / Calibration Pump

Additel ADT928 Hydraulic Pressure Test Pump

From 146,540.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 400,010.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า Brymen

Clamp meters

BM031

2,600.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM079

5,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM037

4,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM197

7,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Clamp meters

BM089

6,300.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM157s

6,500.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Power Clamp meters

BM357s

5,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
2,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM319s

5,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM251s

3,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM257s

4,900.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM235

4,000.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Insulation Multimeters

BM877

10,800.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Multimeters

BM869s

9,700.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
NEW

Clamp meters

BM037 Clamp Meters

4,100.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สินค้า FROTRIC

From 61,710.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 86,360.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
101,915.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 123,420.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 330,990.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
From 189,890.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%