Fluke PTi120 Pocket Thermal Camera

Original price was: 52,221.00 THB.Current price is: 39,165.75 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

พลังแห่งการแก้ไขปัญหาด้วยอินฟราเรดที่คุณต้องการ

  • จัดการและจัดเก็บภาพความร้อนเข้าในโฟลเดอร์ได้โดยอัตโนมัติด้วยการแท็กแอสเซท Fluke Connect
  • ภาพความร้อนชนิดเรดิโอเมตริกเต็มรูปแบบจะให้ข้อมูลการตรวจวัดในรูปแบบพิกเซลที่ความละเอียดอินฟราเรด 120 x 90 (10,800 พิกเซล)
  • จอภาพแบบสัมผัส LCD ขนาด 3.5 นิ้ว เพื่อการแก้ปัญหาที่ง่ายยิ่งขึ้น
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 400°C
  • ชุดแบบสี 6 แบบ
  • ทนการตกจากที่สูงได้ 1 เมตร
  • ระดับมาตรฐานการป้องกัน IP54

 request a quote