แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

New
11,969.25 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
New
From 332,967.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Thermal imaging cameras

Fluke Ti401 PRO Thermal Camera

322,224.75 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Thermal imaging cameras

Fluke TiS75+ Thermal Camera

170,105.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Thermal imaging cameras

Fluke TiS60+ Thermal Camera

140,694.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Thermal imaging cameras

Fluke TiS55+ Thermal Camera

120,160.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
73,759.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Thermal imaging cameras

Fluke TiS20+ Thermal Imaging Camera

66,207.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
408,470.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

Thermal imaging cameras

Fluke PTi120 Pocket Thermal Camera

35,009.00 THB ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%