Fluke T6-1000 Electrical Tester

Original price was: 16,006.00 THB.Current price is: 12,004.50 THB. ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

คุณลักษณะสำคัญ

 • เทคโนโลยี FieldSense สำหรับวัดแรงดัน กระแส และความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าที่ไหลอยู่+
 • แสดงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าพร้อมกัน – แสดงการวัดค่าการจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดในครั้งเดียว เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1 ถึง 1000 โวลต์กระแสสลับหรือกระแสตรง (T6-1000)
 • 0.1 ถึง 200 A ac
 • การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ac แบบ True-rms อย่างแม่นยำ บนสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเชิงเส้น
 • ความต้านทาน: 1 Ω ถึง 100 kΩ
 • การวัดความถี่ 45 Hz ถึง 66 Hz
 • ทำงานได้กับสายไฟส่วนใหญ่ ขนาดไม่เกิน AWG 4/0 (120 มม.2) โดยมีปากคีมกว้าง 17.8 มม.
 • ปุ่มแสดงผลค้าง แสดงค่าค้างไว้ชั่วคราวให้คุณอ่านได้สะดวก
 • จอแสดงผลอ่านง่าย พร้อมไฟส่องสว่าง
 • ใช้ได้กับที่แขวนมิเตอร์แม่เหล็ก Fluke TPAK เพื่อความสะดวกในการทำงาน

ติดต่อเจ้าหน้าที่