เมื่อนำกล้องถ่ายภาพความร้อนมาประยุกต์ซ่อมแผงวงจร

Fotric 600 R&D

ในอดีตมีผู้พยายามใช้กล้อง Infrared มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์แผงวงจรไฟฟ้า หรือ ตรวจซ่อมบอร์ดไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไร เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเครื่องไม่สามารถแสดงจุดที่เป็นปัญหาได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านคุณสมบัติของกล้อง Infrared เองที่ไม่สามารถแยกแยะค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภาพความร้อนได้ เนื่องจาก Thermal Sensitivity ของกล้องระดับ 50 mk จะทำให้มองเห็นภาพความร้อนที่ไม่แสดงระดับของอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ละเอียด หรือ ที่เราเรียกว่า “ไม่แสดง Temperature Gradient ของชิ้นงานได้ชัดเจน” จึงเป็นเหตุให้มองไม่เห็นปัญหา

ปัจจุบัน FOTRIC ได้ผลิตกล้อง Infrared Series 600 รุ่น 618C ที่มีค่า Thermal Sensitivity หรือ บางครั้งก็ถูกหมายถึงค่า Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) ต่ำกว่า 30 mk จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้คุณสมบัตินี้นำมาประยุกต์ใช้ในการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Power ON และงานวิจัยอื่นๆ ที่ต้องการดูความแตกต่างของอุณหภูมิชิ้นงานอย่างละเอียด

เราสามารถใช้ภาพความร้อนรายละเอียดสูง จัดเก็บไว้เปรียบเทียบในอนาคตหากสงสัย จะทำให้การตรวจวิเคราะห์ มีความรวดเร็วและแม่นยำ ด้วย Software วิเคราะห์ จะทำให้งานซ่อม งานวิจัย สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยคู่มือ หรือ วงจรในการวิเคราะห์ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้กับเลนส์มาโคร 20 mm. ซึ่งจะให้ความคมชัดในระยะที่ใกล้กว่าและกว้างกว่า เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งกับแท่นยึด ทำให้เงื่อนไขของการถ่ายภาพที่ซ้ำๆกัน ได้ทุกครั้งอย่างแม่นยำ

Fotric รุ่น 618C ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับแท่น ที่มีราคาต่ำมากๆ เหมาะที่จะนำมาประยุกต์กับงานซ่อมแผงวงจร และงานวิจัยอื่นๆ มีเลนส์ให้เลือก 2 แบบ คือ 20 mm. และ 50 mm. หากท่านมีความสนใจอยากให้ทางเรานำเครื่องจริงไป Demo กับชิ้นงานของท่าน โปรดติดต่อเรา